Paweł Suwara

Aplikant adwokacki. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska dotyczyła zagadnienia przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z art. 231 Kodeksu karnego, którą pisał pod kierunkiem dr Piotra Kładocznego. Zainteresowania dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianego prawa karnego, ale również i prawa rodzinnego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Ponadto, ukończył filologię angielską. Jest także tłumaczem.

sekretariat@kancelaria-ak.pl