Magdalena Tymińska

Adwokat. Specjalista w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeniowego. Zajmuje się reprezentowaniem stron w postępowaniu karnym zarówno w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak i w charakterze obrońcy.