Izabela Rutkowska

Doradca podatkowy. Wykładowca na szkoleniach z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Autorka  kilkuset artykułów o tematyce podatkowej, w tym także wydanej w 2013 r. książki p. ,,Optymalizacja podatkowa dla księgowych”. Zajmuje się m.in. bieżącym prowadzeniem zagadnień kadrowo-księgowych, przeprowadzaniem audytów podatkowych, doradztwem w zakresie wyboru optymalnych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych, sporządzaniem opinii, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, reprezentacją  przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych.

Nr wpisu 12205, absolwentka wydziału prawa.