Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom w zakresie dochodzenia należności pieniężnych. W szczególności usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  • doradztwo w zakresie sposobów windykacji roszczeń majątkowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych,
  • reprezentowanie Klientów we wszelkich czynnościach pozasądowych, opracowywanie i sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugód pozasądowych i ugód sądowych,
  • doradztwo i pomoc w zakresie poszukiwania majątku dłużników,
  • obsługa należności masowych tj. Przedsiębiorców, którzy są dostawcami masowymi usług lub towarów (np. hurtownie towarowe, dostawcy mediów tj. energii elektrycznej, gazu, wody itp.),
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.