Sprawy karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne na każdym ich etapie postępowania. Podejmuje się obrony osób w tych sprawach, jak również występuje w imieniu osób i podmiotów, których prawa zostały naruszone z naruszeniem prawa karnego.