Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom w pojętego upadłościowego i naprawczego. W szczególności usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • opracowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego,
  • opracowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu w imieniu wierzycieli,
  • opracowywanie i sporządzanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowanie Przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym,
  • przygotowywanie wniosków i reprezentowanie w wierzycieli w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie wspólników oraz członków organów spółek w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.