Prawo spółek i obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie i sporządzanie umów spółek cywilnych, umów spółek i statutów,
 • rejestrowanie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) oraz sporządzanie zgłoszeń do Urzędów Skarbowych (NIP i VAT), Głównego Urzędu Statystycznego (REGON) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • rejestrowanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) i sporządzanie dokumentów niezbędnych do dokonania zmian oraz przygotowywanie zgłoszeń aktualizacyjnych do Urzędów Skarbowych (NIP i VAT), Głównego Urzędu Statystycznego (REGON) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz obsługa Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń,
 • doradztwo oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • przekształcanie oraz łączenie podmiotów gospodarczych – spółek osobowych i kapitałowych,
 • doradztwo w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, przeprowadzenie procedur związanych z likwidacją spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej m. in. opiniowanie kontraktów handlowych i umów, sporządzaniem opinii prawnych,
 • reprezentowanie Przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.