Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom w zakresie prawa spadkowego. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa spadkowego,
  • opracowywanie i sporządzanie wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg w zakresie prawa spadkowego,
  • pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisów oraz poleceń,
  • pozwy o zachowek,
  • opracowywanie i sporządzanie umów dotyczących spadku tj. zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku w całości lub w części,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w zakresie prawa spadkowego.