Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom w zakresie prawa rodzinnego. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • opracowywanie i sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi m. in. w sprawach o:
  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty (w zakresie ich przyznania, podwyższenia oraz obniżenia), w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • przysposobienie (adopcję).
 • doradztwo w wyborze umownych ustrojów majątkowych małżeńskich.