Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom (pracownikom oraz pracodawcom) w zakresie prawa pracy. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • opracowywanie i sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych w zakresie prawa pracy,
  • udzielanie porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych,
  • negocjowanie, opracowywanie i przygotowywanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie stania stosunku pracy oraz umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.