Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w sprawach z zakresu prawa medycznego, mamy duże doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu obu stron sporów opartych na przepisach prawa medycznego w szerokim znaczeniu tego słowa. Naszymi klientami są zarówno pacjenci dochodzący swoich roszczeń, jak i przedstawiciele personelu medycznego, m.in. lekarze i pielęgniarki oraz placówki lecznicze, których interesów bronimy.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług medycznych ( w tym medycyny estetycznej) i kosmetycznych. Do grona naszych klientów należą renomowane Kliniki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którym oferujemy pomoc prawną m.in. w bieżącym prowadzeniu działalności, prowadzeniu dokumentacji medycznej, rozwiązywaniu problemów natury prawno- podatkowej oraz w sprawach związanych z odpowiedzialnością lekarzy i innego personelu medycznego. Staramy się tak zabezpieczyć interesy prawne naszych klientów, aby nie tylko wspierać ich w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim do nich nie dopuścić lub je zniwelować.