Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego,
  • opracowywanie i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego,
  • doradztwo i reprezentowanie Klienta w każdym etapie postępowania – zarówno sądowego jak i pozasądowego,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych w zakresie prawa cywilnego,
  • opracowywanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
  • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.