Postępowania sądowe i administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sadowych i administracyjnych, na każdym etapie postępowania, także w fazie postępowania przedsądowego w celu polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, z jak największą korzyścią dla reprezentowanych Klientów. Kancelaria podejmuje wszelkie działania w tym celu, w szczególności prowadzi negocjacje w imieniu klienta, bierze udział w mediacjach i innych postępowaniach z udziałem Klientów, mających na celu osiągnięcie satysfakcjonującego dla klienta konsensusu.

Prowadzimy powierzone nam sprawy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji :

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w postępowaniach w I i II instancji oraz w postępowaniach przed Sądem Najwyższym:
  • sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze, z zakresu ubezpieczeń społecznych, karne, sprawy związane z windykacją należności, począwszy od postępowania przedsądowego, po postępowanie sądowe (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze), skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym
  • przed sądami administracyjnymi, tj, Wojewódzkim Sadem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sprawy administracyjne przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.