Pro publico bono

logo_brazowe_LidiaKancelaria świadczy nie odpłatną obsługę prawną na zasadach Pro publico bono na rzecz Pensjonatu Lidkowo. Kancelaria mając na względzie wartość idei krzewionych przez Pensjonat Lidkowo, niebywałej wrażliwości i piękna koni oraz dostrzegając wpływ wpojonego w społeczeństwie szacunku dla zwierząt na postępowanie ludzi także wobec siebie – postanowiła wesprzeć działania pensjonatu nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez Kancelarię.

Pensjonat Lidkowo jest to pensjonat dla koni, ośrodek szkoleniowy stosujący niekonwencjonalne metody porozumienia i pracy z końmi. Z pensjonatem współpracuje wielu trenerów behawiorystów z całej Europy, aktywnie zaangażowanych w obronę praw zwierząt. Ich wspólny wysiłek oparty jest na głębokim przekonaniu o wyjątkowości koni i o niewiarygodnej wartości więzi łączącej ludzi z tymi czworonożnymi przyjaciółmi, z której ludzie korzystają od wieków, dając tak niewiele.

Misją pensjonatu jest zapewnienie jego podopiecznym potrzebującym wsparcia, profesjonalnej i wszechstronnej opieki , tak aby mogły one odzyskać równowagę psychiczną i fizyczną. Pensjonat jest również zaangażowany w krzewienie świadomości istnienia tych praw u osób związanych z hodowlą i szkoleniem tych pięknych i niezwykle wrażliwych zwierząt. Pensjonat stawia sobie za cel odprzedmiotowienie wizerunku koni w oczach osób pracujących z nimi na co dzień, tak aby nie były postrzegane, jako narzędzia pracy lecz równoprawni partnerzy i przyjaciele.
Stosowane w pensjonacie metody szkolenia i rehabilitacji oparte są na idei poszanowania godności i wrażliwości naszych braci koni.